Asatidz dan Asatidzah

Profil Asatidz dan Asatidzah MIUS
Tahun Pembelajaran 2016-2017

 • H. Ahmad Hanafi, S.P.Badan Pengawas Pendidikan
 • M. Kholidun, M.Pd.I.Kepala Madrasah
 • Akhmad Junaidi, S.Ag.Wakil Kepala Madrasah
 • Novianti Agustina, S.Psi.Bimbingan Konseling
 • Siti Munawaroh, S.Pd.I.Bendahara Madrasah
 • H. Misbakhul Munir, S.E.Waka Sarpras
 • Niaya, S.Pd.Wali Kelas 1 Imam Syafi'i
 • Nurul Anis Safitri, S.Pd.Ass. Wali Kelas 1 Imam Syafi'i
 • Lilik Durrotul M., S.Pd.I.Wali Kelas 1 Imam Hanafi
 • MaaliAss. Wali Kelas 1 Imam Hanafi
 • Sugiarni, S.Pd.Wali Kelas 1 Imam Hambali
 • Afenda Ratna, S.Pd.Ass. Wali Kelas 1 Imam Hambali
 • Siti Zaroh, S.Pd.Wali Kelas 1 Imam Maliki
 • Ahmad Nurul Hikam, S.Pd.I.Ass. Wali Kelas 1 Imam Maliki
 • Nanik Mufidah, S.Hum.Wali Kelas 2 Al Kindy
 • Misbachul Fananani, S.Ag.Wali Kelas 2 Al Jazary
 • Yuvita Ariyanti A., S.Pd.Wali Kelas 2 Al Battani
 • Khoirumah, S.Pd.I.Wali Kelas 2 Al Faraby
 • M. Herry Sugianto, S.Pd.I.Wali Kelas 2 Ibnu Aqil
 • Misbahul Ulum, S.Pd.Wali Kelas 3 Abu Bakar
 • Opy Mulyanto, S.Pd.I.Wali Kelas 3 Umar Bin Khattab
 • Junaidi Abdillah, S.Pd.I.Wali Kelas 3 Utsman Bin Affan
 • Fatmawati Ariesta W., S.Pd.Wali Kelas 3 Ali Bin Abi Thalib
 • M. Fathul Mubin, S.Pd.Wali Kelas 4 Raden Qosim
 • Novita Rahmawati, S.S.Wali Kelas 4 Raden Rahmat
 • Nur Aliyah, S.Pd.Wali Kelas 4 Raden Ainul Yaqin
 • Aidatur Runis, S.Ag.Wali Kelas 4 Raden Ja'far Shodiq
 • Wiwik Maulidatur R., S.Pd.SD.Wali Kelas 5 Ibnu Sina
 • Nur Ali, S.Pd.Wali Kelas 5 Ibnu Khaldun
 • Dra. Enik FaridahWali Kelas 5 Ibnu Rusdi
 • Hely Isyaroh, S.Si.Wali Kelas 6 Al Ghazaly
 • Uswatun Hasanah, M.A.Wali Kelas 6 Al Khawarizmi
 • Setyo Agung Laksono, S.Kom.Staff Waka Madrasah
 • Ahmad Afifuddin, S.Pd.I.Kabag TU.
 • Dzulfikri Ubaidil Barr, S.Pd.SD.Staff TU.
 • SiswantoKoordinator BTA Sabili
 • Dicky Zanuar P., S.Kom.Guru Mata Pelajaran
 • Farid Hasby, S.Pd.Guru Mata Pelajaran
 • FauzanGuru Mata Pelajaran
 • Hanif Hidayat, S.Pd.Guru Mata Pelajaran
 • M. Munir, S.Pd.Guru Mata Pelajaran
 • Nur Zubad Bahri, S.Pd.Guru Mata Pelajaran
 • Sindhi Eri P, S.Pd.Guru Ekstarakurikuler
 • Syaifuddin Zuhri, S.Pt.Bendahara Tabungan
 • Ja'far Shodiq, S.Pd.Guru Mata Pelajaran
 • Kristin Widiastuti, S.Pd.Guru Ekstarakurikuler
 • Tri Setyowati, Amd.Keb.Kabag UKS.
 • Aan Setyo Uji, S.Kom.Kabag Koperasi
 • Teguh Sulthon AmriStaff Koperasi
 • full screen sliderGuru Mata Pelajaran
 • PramuCleaning Service
responsive slider jquery by WOWSlider.com v6.4

MI Unggulan Sabilillah Lamongan memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan handal, kami selalu memberikan pembinaan dan pengembangan agar tercipta tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan yang berkompeten sehingga dapat membantu mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dalam menyiapkan generasi yang agamis, berkualifaid, memiliki akhlaq mulia, dan mampu menghadapi tantangan zamannya.

Tulis komentar di sini

comments