Upacara Pengetan HUT Kota Lamongan ingkang kaping 454 menika dipunadani kanthi meriah.

MIUS Lamongan, 26 Mei 2023 – Kutha Lamongan mengeti 454 taun kanthi upacara sing meriah. Para siswa lan sekabehe anggota MIUS Unggulan Sabilillah (MIUS) Lamongan melu pengetan iki kang dikebaki karo kegiatan upacara bendera nganggo basa Jawi.

Upacara dipunwiwiti jam 07.00 kanthi ngibaraken gendera Merah Putih dening para pejabat upacara. Ketua Komite MIUS Bapak Hanafi Abbas ugi rawuh wonten ing adicara menika ngaturaken sambutan dhumateng para peserta upacara.

Wonten ing pangandikanipun, Bapak Hanafi Abbas ngilingaken dhateng para siswa babagan sejarah panjang Kutha Lamongan saha wigatosipun nguri-uri lan ngapresiasi warisan budaya saha tradhisi ingkang sampun wonten. Dheweke uga negesake pentinge rasa syukur marang nikmate Allah SWT sing wis diparingake arupa pengetan iki.

Kajawi saking menika, wonten ing upacara pengetan menika ugi dipunwontenaken pawai fashion show ingkang dipunwiwiti saking sedaya siswa mius malah sedaya ust/dzah ingkang ndherek kegiatan menika.

HUT Kota Lamongan ingkang kaping 454 menika dipunajab saged dados momen bersejarah kangge masyarakat Lamongan. Kanthi semangat kebersamaan lan rasa tresna marang kutha, diajab Kutha Lamongan bisa terus berkembang lan dadi luwih apik ing mangsa ngarep.

Tulis komentar di sini

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *